Reiseinfo

Graviditet

Kvinner i 36. uke av svangerskapet eller senere får ikke lov til å fly. Hvis en kvinne ser ut til å være minst 36 uker inn i svangerskapet og ikke kan motbevise det gjennom en legeattest, vil hun ikke bli akseptert om bord på flyet.

Kvinner kan reise uten legeattest opp til den 28. uke av svangerskapet. Mellom uke 28 og 36 kan hun reise med legeattest som omfatter hele reiseperioden, både utgående og inngående reise, men ikke lengre enn til uke 36. En kvinne med flere svangerskap kan ikke reise etter 32 uker.
Sørg for å ha bekreftelsen tilgjengelig i håndbagasjen.

Legeattesten skal inneholde følgende informasjon:

  • Bekreftelse på normalt svangerskap
  • Estimert termindato
  • Gyldighetsperiode for legeerklæring
  • Andre helsebekymringer (om aktuelt) som kan være til hinder for å reise med fly
  • Legeattesten må være på engelsk
  • Legeerklæringen må ikke være datert mer enn 10 dager før planlagt avreise.