Reiseinfo

Spesialassistanse

Hvis du har behov for assistanse, kan du ta kontakt med oss på info@primeraair.com, og skriv «Special assistance neede» i emnefeltet.

 

Blinde passasjerer med førerhund

Blinde kan ha med seg førerhund i kabinen, forutsatt at hunden er i bånd og har munnkurv.

Hunden får ikke et eget sete og må ikke blokkere midtgangen. Der det er nødvendig må det innhentes tillatelse for adgang til transittlandet og/eller destinasjonen.

Primera Air er ikke ansvarlig hvis en førerhund blir nektet innreise til eller gjennomreise i et land.

 

Rullestoltjeneste

Denne tjenesten er for passasjerer som har vanskeligheter med å bevege seg til, fra eller inne i flyet.

Gi beskjed til reisebyrået hvis du trenger rullestolassistanse, og angi om du reiser med egen rullestol og om den er elektrisk.

 

Ekstra oksygen

Primera Airs retningslinjer for transport og levering av oksygen er som følger:

  • Passasjerer har ikke lov til å ha med egen forsyning av oksygen om bord.
  • Primera Air kan ikke levere oksygen til passasjerer med kjente behov.
  • Nødoksygenet om bord brukes ikke til medisinske formål og er ikke ment for passasjerer med kjente behov.

 

Bærbare oksygenkonsentratorer

Bærbare oksygenkonsentratorer (POC) inneholder ikke oksygen, de konsentrerer bare oksygenet i omgivelsene. Derfor må de ikke forveksles med oksygenflasker/-sylindre! I henhold til europeisk lovgivning er det derfor ikke noe krav om en godkjenning av slike konsentratorer (POC) før de kan tas med ombord og brukes. Alle slike konsentratorer (POC) inneholder batterier, og faller under definisjonen av bærbare elektroniske enheter (PED).

Bruk av oksygenkonsentratorer er tillatt på flygninger. I henhold til europeisk lovgivning er det ikke nødvendig at medisinsk utstyr som støtter fysiologiske funksjoner (bl.a. POC) blir slått av på flygninger.

Ved bevegelse på bakken, avgang og landing, må enheten:

  • Stues som håndbagasje i samsvar med gjeldende regler og prosedyrer, eller:
  • Dersom brukeren må benytte enheten i de ovennevnte fasene av flygningen, må enheten stues på en slik måte at den ikke begrenser passasjerers tilgang til eller bruk av nødutganger eller vanlige utganger eller midtgangen(e) i kabinen.

Passasjerer som vil ha med og bruke en bærbar oksygenkonsentrator om bord, må:

  • kontakte kundesenteret hos Primera Air minst 48 timer før planlagt avgang,
  • inneha et medisinsk sertifikat / en bekreftelse fra lege som verifiserer passasjerens evne til å bruke enheten og som bekrefter nødvendigheten av å bruke enheten på flyturen, og
  • opplyse kabinsjefen om bruken så snart man er om bord

Følgende begrensninger gjelder flygninger til og fra USA: Enheten må være godkjent av FAA, og listet opp på følgende nettside https://www.faa.gov/about/initiatives/cabin_safety/portable_oxygen/