Reiseinfo

Seter

Setereservasjoner

Velg sete på forhånd, slik at du og dine medreisende får sitte sammen.

Setereservasjon er tilgjengelig inntil 7 dager før avreise.

Du kan reservere sete under bestillingsprosessen, eller hvis du allerede har utført en bestilling hos Primera, kan du gå til «Administrere bestillinger» og logge deg inn med etternavnet og bestillingsnummeret ditt for å reservere sete.

Vi prøver å oppfylle alle seteforespørsler, men begrenset plass, endringer i flytype og andre forhold kan av og til bety at man blir bedt om å endre sete.

Alle setereservasjoner som gjøres under eller etter bestillingsprosessen koster et gebyr.

Se gebyrtabellen for mer informasjon.

 

Sete i rader med nødutganger

Personer som sitter ved nødutganger må oppfylle følgende vilkår:

  • Man må være minst 12 år gammel
  • Man må ikke være avhengig av bistand fra en ledsager eller fra ansatte
  • Du er ikke gravid
  • Du har ikke midlertidig uførhet (som strekte muskler, brekte bein eller andre skader, osv) eller permanent uførhet som kan hindre deg i å assistere i en nødssituasjon hvis dette kreves av besetningen
  • Du må være villig og i stand til å hjelpe til i en nødssituasjon, som å åpne eller lukke en flydør
  • Man må forstå evakueringsprosedyrene og instruksjonene fra kabinbesetningen og verbalt kunne videreformidle informasjonen til andre passasjerer
  • Man må kunne kommunisere på engelsk
  • Man må ikke være avhengig av å skulle hjelpe en bestemt medreisende ved en nødevakuering
  • Man kan ikke reise med barn eller spedbarn
  • Man må samtykke i å hjelpe til ved en eventuell nødevakuering

For å bidra til sikkerheten til alle om bord vil passasjerer som sitter i seterader ved nødutganger bli bedt om å bistå under en nødevakuering, under instruks av kabinbesetningen.

Merk:
Passasjerer som har valgt seter ved nødutgang sjekkes inn av kabinpersonellet for å overholde ovennevnte krav. Hvis passasjeren ikke oppfyller kravene for å sitte ved nødutgang, vil kabinpersonalet finne et nytt sete til denne passasjeren. Avgift for setereservasjon refunderes ikke.