Reiseinfo

Barn og spedbarn

Hos Primera Air gjør vi alt vi kan for å gjøre barnets reise så trygg og behagelig som mulig.

Hvis du reiser med spedbarn, har du også lov til å ta med følgende:

 • Én bagasjeenhet i standardstørrelse (opptil 10 kg) med ting som er viktige for å kunne ta seg av barnet, som enten kan tas i med i kabinen eller sjekkes inn.
 • En babykurv for spebarn og en trillevogn for barn opp til 6 år er tillatt uten kostnad.
 • Disse kan brukes før ombordstigning og vil deretter normalt bli lastet inn i flyets lasterom.

Hvis barnet ikke har eget sete, vil du få utdelt et spesielt babybelte som skal festes sammen med ditt eget setebelte.

Vær oppmerksom på at Primera Air ikke tilbyr egne barneseter.

Du kan ta med et godkjent barnesete om bord, forutsatt at det er ledige seter på det aktuelle flyet. Det kan også være lurt å sikre at barnet ditt har en egen plass ved å kjøpe en barnebillett.

Hvis du reiser med barn, må du huske å ta med alt de trenger til reisen, som bleier, barnemat osv.

 

Barneseter må oppfylle ett av følgende krav:

 • Barnesetet er godkjent for bruk i fly av organisasjoner i Joint Aviation Authorities (JAA), Federal Aviation Administration (FAA) eller Transport Canada (på grunnlag av en nasjonal teknisk standard) og er merket deretter.
 • Barnesetet er godkjent for bruk i motorkjøretøyer i henhold til FN-standard ECE R 44, -03 eller senere godkjenninger.
 • Barnesetet er godkjent for bruk i motorkjøretøyer og fly i henhold til kanadiske CMVSS 213/213.1.
 • Barnesetet er godkjent for bruk i motorkjøretøyer og fly i henhold til US FMVSS nr. 213 og produsert etter disse standardene tidligst 26. februar 1985. USA-godkjente barneseter produsert etter denne datoen må ha følgende påskrift: «THIS CHILD RESTRAINT SYSTEM CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS» og «THIS RESTRAINT IS CERTIFIED FOR USE IN MOTOR VEHICLES AND AIRCRAFT».
 • Barneseter som er godkjent for bruk i fly i henhold til den tyske kvalifiseringsprosedyren for barnesikringsutstyr for bruk i fly (TÜV/958-01/2001).

 

Barn som reiser alene

Spesielle regler gjelder for barn som reiser alene. Barn mellom 5 og 11 år som reiser alene (opp til 12-årsdagen) anses som mindreårige uten ledsager (UM). Barn under denne alderen kan bare reise hvis de er i følge med en voksen passasjer eller en spesiell ledsager besørget av Primera Air.

Primera Air kan akseptere mindreårige uten ledsager (5-11 år) gitt følgende vilkår:

 • Betaling av ekstragebyr. Se gebyrtabellen for mer informasjon. Bare ett gebyr belastes hvis to eller flere mindreårige uten ledsager reiser sammen.
 • Maksimalt 4 mindreårige uten ledsager kan tas med på hver flygning.

Reiseretningslinjer:

 • Mindreårige uten ledsager må sjekkes inn av en voksen foresatt, som må vise legitimasjon og oppgi kontaktinformasjon, samt dokumentasjon av forholdet til barnet. Ved ankomst til bestemmelsesstedet, vil Primera Airs bakkepersonell bare overlate barnet til den vergen som er spesifisert i barnets bestillingsdokumenter når denne personens identifikasjon og kontaktinformasjon har blitt kontrollert.
 • Reisedokumentene for den mindreårige uten ledsager legges i en spesiell Primera Air-lommebok som skal plasseres godt synlig på barnet.

 

Kabinbesetning med ansvar for barn som reiser alene

Barn som reiser alene eskorteres om bord av bakkepersonell, som også må være i besittelse av den nødvendige dokumentasjonen. Et seniormedlem av kabinbetjeningen («SCCM») har ansvaret for barnet, signerer det relevante skjemaet og tar vare på ett eksemplar av det.

SCCM nominerer et besetningsmedlem som skal ha ansvaret for å overvåke og hjelpe barnet om bord fram til ankomst ved den endelige destinasjonen.